SMUL Leir 2018


Arrangeres på Hamresanden fra 8. til 10. juni

Det blir vanlig opplegg som tidligere år, kommunen bekreftet plass i dag. Dette er grunnen til at vi ikke har fått ut info om dette.
 Vi trenger en tilbakemelding om din gruppe skal delta og eventuelt med hvor mange speidere og ledere. På kretsstinget ble det anmodet om måtehold når det gjelder kostnad. Det er derfor viktig at dere gir en tilbakemelding så snart som mulig, senest 15. april. Vi vil da kunne utarbeide en oversikt som viser kostnad per deltaker.
 Påmelding til arrangementet vil foregår via «min speiding». Data som ligger inne må være riktige for å få en smidig registrering.
 Vi vil fordele oppgaver så fort svar kommer tilbake.
 Smul leiren er som tidligere år for speidere i Bever (1. og 2. klasse), småspeidere i aldersgruppen (3. og 4. klasse). Hvis avvik i alder, må dette avklares før leiren