Birkenes speidergruppe

Birkenes speideregruppe har 6 kanoer på henger. Utleiepris pr kano kr 50 pr døgn

For utleie ta kontakt med Kristen Flaa mobil 91563655 elle på epost kristen@kflaa.no