Kretsstyremøte 7. desember 2016

Beskrivelse:

Forestående arrangementer i kretsen, nytt fra Speidertinget og mer om Løft på Sørlandet