Kretsstyremøte 4. januar 2017

Beskrivelse:

En del om ledersamlinga i januar og andre arrangementer utover våren.