Kretsstyremøte 21. september 2016

Beskrivelse:

Mye av neste års arrangementsplan er klar.