Kretsstyremøte 2. november 2016

Beskrivelse:

Mer om arrangementer framover, samt Speiderting og muligheten for å arrangere Lederløft på Sørlandet.