Kretsstyremøte 15. februar 2017

Beskrivelse:

Mye om kretsting og patruljekonkurransen.