Kretsstyremøte 13. juni 2016

Beskrivelse:

Møtet ble i sin helhet brukt til å planlegge SMUL-leir.