Kurs av SBG Agder

Kurs av SBG Agder

SBG Agder har følgene kurs frem over.

Torsdag 7 november: Søksøvelse. Søk, samband, TASS og hypotermi

Torsdag 14 november: Grunnkurs beredskap. Pakkemøte

Fredag 22 november: Grunnkurs beredskap GKB i Vestfold