Infobrev 5

Infobrev 5

Da er infobrev 5 kommet ut 


Her kan dere lese siste infobrev om kretsleiren 

Infobrev5

Har dere spørsmål så ta kontakt med kretsleiren på kretsleir@sorlandetkrets.no