Nyheter

Nyheter fra Sørlandet krets


SMUL Leir 2018 - Arrangeres på Hamresanden fra 8. til 10. juni

SMUL Leir 2018 - Arrangeres på Hamresanden fra 8. til 10. juni

Publisert: 05.04.18

Det blir vanlig opplegg som tidligere år, kommunen bekreftet plass i dag. Dette er grunnen til at vi ikke har fått ut info om dette


SMUL konkurranse 2018 – Arrangeres på Fant Olsens stykket lørdag 5. mai

SMUL konkurranse 2018 – Arrangeres på Fant Olsens stykket lørdag 5. mai

Publisert: 05.04.18

Det blir opplegg som tidligere år. Kun vår krets deltar. Aust-Agder krets av NSF kjører sitt eget opplegg på Hove.


Markering av 17.mai ved å gå i folke-/ borgertog, nasjonaldagen under speiderfane

Publisert: 05.04.18

Husk og bestill merke til alle de som går under speiderfanen 


Leder i bever-/småspeiderenhet!

Leder i bever-/småspeiderenhet!

Publisert: 05.04.18

Styret har det siste året, på sin runde rundt i gruppene, prøvd å signalisere at vi trenger noen ledere som kan ta initiativ til å gå sammen for å styrke småspeiderarbeidet i kretsen. Vi ser for oss en patrulje på 6 ledere som kaller inn ledere fra alle gruppene i kretsen til fellesmøter. Det vi sikter til er at det for flere år siden var det vi kaller et «ombud» i kretsen.
Deres mandat var å skape tilhørighet på tvers av grupper, arrangere temamøter, planlegge SMUL-KONK og


Leder i enhet Stifinner/Vandretropp

Leder i enhet Stifinner/Vandretropp

Publisert: 05.04.18

Styret har det siste året, på sin runde rundt i gruppene, prøvd å signalisere at vi trenger noen ledere som kan ta initiativ til å gå sammen for å styrke troppens arbeid i kretsen. Vi ser for oss en patrulje på 6 ledere/rovere som kaller inn ledere fra alle gruppene i kretsen til fellesmøter.
Det vi sikter til er at det for flere år siden var det vi kaller et «ombud» i kretsen.
Deres mandat var å skape tilhørighet på tvers av grupper, få arrangert