Nyheter

Nyheter fra Sørlandet krets


Leder i bever-/småspeiderenhet!

Leder i bever-/småspeiderenhet!

Publisert: 05.04.18

Styret har det siste året, på sin runde rundt i gruppene, prøvd å signalisere at vi trenger noen ledere som kan ta initiativ til å gå sammen for å styrke småspeiderarbeidet i kretsen. Vi ser for oss en patrulje på 6 ledere som kaller inn ledere fra alle gruppene i kretsen til fellesmøter. Det vi sikter til er at det for flere år siden var det vi kaller et «ombud» i kretsen.
Deres mandat var å skape tilhørighet på tvers av grupper, arrangere temamøter, planlegge SMUL-KONK og


Leder i enhet Stifinner/Vandretropp

Leder i enhet Stifinner/Vandretropp

Publisert: 05.04.18

Styret har det siste året, på sin runde rundt i gruppene, prøvd å signalisere at vi trenger noen ledere som kan ta initiativ til å gå sammen for å styrke troppens arbeid i kretsen. Vi ser for oss en patrulje på 6 ledere/rovere som kaller inn ledere fra alle gruppene i kretsen til fellesmøter.
Det vi sikter til er at det for flere år siden var det vi kaller et «ombud» i kretsen.
Deres mandat var å skape tilhørighet på tvers av grupper, få arrangert


Emnekurs:Trygge og inkluderende møter

Publisert: 01.03.18

Sørlandet krets har fått forbundskontoret til å arrangere første kurs i "Trygge og inkluderende møter", lørdag 10. mars. Alle ledere i Sørlandet og Aust-agder krets er velkommen.

 


Trinn 3 lederkurs

Trinn 3 lederkurs

Publisert: 01.02.18

Velkommen til kurs for speiderledere på Agder

Ledertrenerpatruljen ”Kilden” inviterer deg til å få
kompetanse, påfyll og inspirasjon


Norsk grunnkurs i Førstehjelp lørdag 14. april 2018

Publisert: 28.01.18

Kurset er for deg som har tatt eller skal ta trinn 1 og for deg som ønsker en oppfrisking av førstehjelpskunnskapene.

Dette kurset er en del av trinn 1, og er flyttet ut fra kurshelgen.

Ledere som er med på patruljekonkurransen kan også delta.