Nyheter

Nyheter fra Sørlandet krets


Markering av 17.mai ved å gå i folke-/ borgertog, nasjonaldagen under speiderfane

Markering av 17.mai ved å gå i folke-/ borgertog, nasjonaldagen under speiderfane

Publisert: 05.04.18

Husk og bestill merke til alle de som går under speiderfanen 


Leder i bever-/småspeiderenhet!

Leder i bever-/småspeiderenhet!

Publisert: 05.04.18

Styret har det siste året, på sin runde rundt i gruppene, prøvd å signalisere at vi trenger noen ledere som kan ta initiativ til å gå sammen for å styrke småspeiderarbeidet i kretsen. Vi ser for oss en patrulje på 6 ledere som kaller inn ledere fra alle gruppene i kretsen til fellesmøter. Det vi sikter til er at det for flere år siden var det vi kaller et «ombud» i kretsen.
Deres mandat var å skape tilhørighet på tvers av grupper, arrangere temamøter, planlegge SMUL-KONK og


Leder i enhet Stifinner/Vandretropp

Leder i enhet Stifinner/Vandretropp

Publisert: 05.04.18

Styret har det siste året, på sin runde rundt i gruppene, prøvd å signalisere at vi trenger noen ledere som kan ta initiativ til å gå sammen for å styrke troppens arbeid i kretsen. Vi ser for oss en patrulje på 6 ledere/rovere som kaller inn ledere fra alle gruppene i kretsen til fellesmøter.
Det vi sikter til er at det for flere år siden var det vi kaller et «ombud» i kretsen.
Deres mandat var å skape tilhørighet på tvers av grupper, få arrangert


Emnekurs:Trygge og inkluderende møter

Emnekurs:Trygge og inkluderende møter

Publisert: 01.03.18

Sørlandet krets har fått forbundskontoret til å arrangere første kurs i "Trygge og inkluderende møter", lørdag 10. mars. Alle ledere i Sørlandet og Aust-agder krets er velkommen.

 


Trinn 3 lederkurs

Trinn 3 lederkurs

Publisert: 01.02.18

Velkommen til kurs for speiderledere på Agder

Ledertrenerpatruljen ”Kilden” inviterer deg til å få
kompetanse, påfyll og inspirasjon