Grupper

Kretsens grupper

Speidergrupper Hjemmeside: Kontakt person:
1.Høvåg  

Kjell Tybring Andresen

918 73 610,

kjellta@uia.no

1. Lyngdal  

Inger Helen Larsen

901 34 394, inger.helen@walthers.no

1. Søgne sjøspeidergruppe http://sognesjo.no/

Geir A. Harbak

geir.arnt@harbak4.no

1. Tveit http://www.1tveit.com/

Glenn Bøhn Melhus

970 30 394

glennbm@online.no

1. Vanse https://www.facebook.com/pages/1Vanse-speidergruppe/155987867795607

Jan Martinsen

916 89 086,

janifarsund@

gmail.com

1. Vennesla http://www.1vennesla.no/

Marianne Rønnekleiv

40222306,

epost(at)1vennesla.no

2. Kr.sand FSK http://www.randesund-frikirke.no/2krsand

Harald Høiberg

958 32 186,

hoiberg.harald@

gmail.com

3. Kristiansand  

Marit L. Asdal

957 64 267,

Marit.Asdal@online.no

4. Kristiansand  

Tom Erik Friis Reinertsen

901 13 292,

tom@norlock.no

7. Kristiansand sjø http://syvende.no/

Nils Erik Rønning

medlem@syvende.no

Birkenes http://birkenes.speidergruppe.org

Tom Nyhaven

472 84 789,

tom@nyhaven.co

Evje BK http://evje.bk.speidergruppe.org

Harald Aas

951 55500,

haas@agder.no

Farsund FA http://www.frelsesarmeen.no

Geir Sødal

404 11 639,

farsund@

frelsesarmeen.no

Flekkerøy BK sjø http://www.flekkeroyspeider.no

Lennart Magnussen

454 11 415, post@flekkeroyspeider.no

Høietun https://www.facebook.com/pages/H%C3%B8ietun-speidergruppe/1436152573283413

Eleonore Marx

976 61 115,

eleonoremarx@

hotmail.com

 

Justvik

https://www.facebook.com/Justvikspeiderne?fref=ts

 

 

Mette Rogild

950 75 841,

justvikspeidergruppe@

outlook.com

Kristiansand BK http://www.blakorskrs.no/vare-tilbud/bla-kors-kristiansand-speidergruppe/

Yngve Andersson

959 29 991, andersson.yngve@live.no

Kristiansand FA  

Aslaug Emanuelsen

920 61 499,

aslaug.emanuelsen@

broadpark.no

Kristiansand FSK  

Ole Andreas Augland

o.augland@gmail.com

Kristiansand MSK http://mkirken.no/barn/speideren

Roy Helge Utsogn

995 59 288,

roy.helge.utsogn@

gmail.com

Lillesand htt p://lillesand.speidergruppe.org/

Tone Falkenhaug

975 21 662,

post@

lillesandspeider.com

Lista MSK http://www.misjonshuset.no/

Torbjørn Syvertsen

400 65 147, speider@misjonshuset.no

Marnadal  ingen hjemmeside 

Jørgen Sæbø

481 11 421,

j sebo@agder.no

RBG http://www.roverne.no

Gudrun Besteland Stray

post@roverne.no

Vågsbygd FSK

http://vfsk.net/

https://www.facebook.com/V%C3%A5gsbygd-Frikirke-165523763523211/

Stig Brede Refstie

90773039,

stigbrede@icloud.com

Vennesla BK https://www.facebook.com/groups/116152705157706/?fref=ts

Bente Kristine Kvalheim

408 31 550, bentekristinekvalheim@

hotmail.com